Türkiye Belediyeler Birliği Tabela Yarışması

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından kentlerdeki reklam ve ilan materyallerinin kent estetiğini geliştirecek ve görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanımını özendirmek ve tabelalarda Türkçenin güzel kullanımını teşvik etmek amaçlarıyla Türkiye Belediyeler Birliği Tabela Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Türkiye Belediyeler Birliği Tabela Yarışması

  Düzenleyen: Türkiye Belediyeler Birliği
  Kategori: Tabela Yarışması, Proje Yarışması, Fikir Yarışmaları, Çevre Yarışması, Belediye Hizmetleri
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye’deki tüm belediyeler.

  Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: NİSAN 2021
  Ödüller:
1. Aşama Ödülleri
 
10 Projeye: 500.000 ₺
 
2. Aşama Ödülleri
 
Birincilik: 1.000.000 ₺
İkincilik: 750.000 ₺
Üçüncülük: 500.000 ₺
 
(Toplam Ödül: 7.250.000 )
 
   

- Advertisement -

Yarışma Konusu

İlan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirecek ve görsel kirliliğe neden olmayacak şekilde düzenlenmesi ve tabelalarda Türkçenin güzel kullanımıdır.

Yarışma Hedefi

Yarışmayla şehriniz bir mahalle, cadde, sokak veya tümünde estetik olmayan tasarımlarla düzensiz olarak asılmış çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tabelaların yerine Türkçenin güzel kullanıldığı, kent estetiğine uygun tabelaların kullanılması hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar

  1. Şehirde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan düzensiz olarak tasarlanmış ve asılmış tabelaların kent estetiğine uygun hale getirilmesi,
  2. Tabelalarda Türkçenin güzel kullanımıdır.

Uygunluk

Yarışmaya bütün belediyeler katılım sağlayabilir.

Değerlendirme Kriterleri

Başvurular, aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilecektir.

Yarışmacılar, fikirlerinin uygulanması hususunda yarışmanın nasıl fayda sağlayacağını da belirtmelidir.

Kent estetiğine uygun tabelaların etik ilkelere uygun olmak zorundadır.

Kriter                                    Ağırlık

Yenilikçilik                                   % 25

Etki                                               % 25

Sürdürülebilirlik                           % 30

Yaygınlaştırabilirlik                     % 20

Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

Gerekli Belgeler

Zorunlu belgeler; belediye başkan onaylı resmi başvuru yazısı, proje başvuru formu (doldurulmuş halde), belediye başkanı tarafından imzalanmış taahhütname belgesidir.

Ödül kazanan belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacaktır. Protokol hükümleri; ödül olarak verilecek paranın belediye hesaplarına kaydedileceğine, proje kapsamında kullanılacağına ve hakedişler karşılığında ödeneceğine dair hükümler içerecektir.

Proje başvuru formu ve taahhütname örneği, tabela.tbb.gov.tr internet adresinden edilebilir. Ödül kazanan belediyelere protokol metni ayrıca gönderilecektir.

Yarışma Süreci

Birinci aşama

Belediyeler tarafından iletilen bilgilerin detaylı olarak incelenmesi, yarışma kapsamına giren fikir sahibi belediyelere ilk aşama ödüllerin verilmesi aşamasıdır.

Jüri her başvuruyu yarışmanın kapsamı, yenilik, etki, sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırabilirlik kriterlerini esas alarak değerlendirecektir.

Katılımcılara sonuçlara ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

İkinci aşama

Proje fikirlerinin uygulamaya geçirilmesi, başarılı bulunan proje uygulamalarının tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi aşamasıdır.

Yarışma kapsamında ilk aşamaya başvuran proje fikirleri ödül alıp almadığına bakılmaksızın ikinci aşamaya da başvurabilir.

Başvuru dosyasında proje kapsamında yapılan harcamalar, varsa düzenlenen etkinlikler veya yatırımlar hakkında bilgi verilir. Doğrudan saha uygulaması yapılan iş kalemlerinde görsel (fotoğraf ve/veya video) bilgi verilmesi gereklidir.

Gerekli görülen hallerde TBB uygulamayı yerinde ziyaret edebilir.

Puanlamaya göre en başarılı 3 proje ödüllendirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Ödeme işlemleri

Ödeme, ödüllendirmeyi hak kazanan belediye ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılacak protokole göre gerçekleştirilecektir.

Kullanım Hakkı

Yarışmaya başvurmakla, bütün katılımcılar projelerin diğer belediyelerde yaygınlaştırılması için Türkiye Belediyeler Birliği’nin tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermiş sayılır.

Etik Kuralları

Yarışmaya ilişkin her türlü faaliyet, etik ilkelere, yönetmeliklere, standartlara ve hukuka uygun olarak yürütülecektir.

Güvenlik

Teslim edilen projelerin güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanacaktır.

İdari Yaptırımlar

Yanlış beyanda bulunulması ve bu şartnameye aykırılık halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yarışma Başvuru Adresi ve İletişim

Ayrıntılı bilgi ve protokol tam metni için “tabela.tbb.gov.tr” adresli internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Başvurular hakkında sorularınızı tabela@tbb.gov.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Türkiye Belediyeler Birliği Tabela Yarışması Ödülleri

1. Aşama Ödülleri

10 Projeye: 500.000 ₺

2. Aşama Ödülleri  

Birincilik: 1.000.000 ₺

İkincilik: 750.000 ₺

Üçüncülük: 500.000 ₺  

(Toplam Ödül: 7.250.000₺ )

Yarışma Takvimi

1. Aşama Fikir Projesi Teslim: 15 MART 2021

1. Aşama Sonuç İlanı ve Ödüllendirme:  NİSAN 2021

1. Aşama Ödüllerinin Takdimi : MAYIS 2021

2. Aşama Proje Uygulama Bilgisi Teslim: EKİM 2021

2. Aşama Sonuç İlanı: KASIM 2021

2. Aşama Ödüllerinin Takdimi: ARALIK 2021

Türkiye Belediyeler Birliği Tabela Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://tabela.tbb.gov.tr/tabela-yarismasi-basvuru-rehberi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap