Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Güzel Sanat Eserleri Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sinan Üçgeni olarak belirlenmiş alan ve yakın çevresinde özel mülkiyete dahil olmayan alanlarda büyük usta Mimar Sinan’ı anmak, semtin mimari kimliğini ön plana çıkarmak ve mimariye duyulan saygıyı nitelemek amacıyla Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Güzel Sanat Eserleri Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen ödüllü güzel sanat eserleri yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Güzel Sanat Eserleri Yarışması

  Düzenleyen: İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
  Kategori: Mimari Yarışma, Kültür-Sanat Yarışmaları,  Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 3 ŞUBAT 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: ŞUBAT 2021
  Ödüller:

Eşdeğer Ödül: 20.000 € (3 adet)
1.Mansiyon: 15.000 €
2.Mansiyon: 12.500 €
3.Mansiyon: 10.000 €
4.Mansiyon: 7.500 €
5.Mansiyon: 5.000 €

   

- Advertisement -

Yarışmanın Adı

Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak

Yarışma Hakkında

Üsküdar tüm Osmanlı toprakları üzerinde birbirine sadece 300 metre mesafede iki çok önemli Sinan külliyesi barındıran nadir yerlerden. Batıda Şemsi Ahmet Paşa Camisi (1580), doğuda Mihrimah Sultan İskele Camisi (1547) yapılışlarından beş yüzyıl sonra bile semtin topografyasında ve siluetinde hala en etkili elemanlar olmayı sürdürüyorlar. Bunlara yine yaklaşık 300 metre uzaklıkta ve güneyde konumlanan, bugün Mimar Sinan Çarşısı diye anılan mütevazı Sinan hamamını da eklemek mümkün. Üçü birlikte semtin tarihsel merkezine strüktürünü veren bir “Sinan Üçgeni” oluşturuyorlar. Ayrıca, denizin de bu yarım binyıllık üçgenin tabanını tanımlayan bir tarihsel ve güncel veri olarak nitelenebileceği belirtilmelidir.

Bu önemine karşın, Üsküdar İstanbul’daki kıyı meydanlarının içinde en sorunlu olanlardan biri. Çok ağırlıklı bir ulaşım düğüm noktası olarak çalışıyor ve bu özelliği azalmak bir yana sürekli tırmanıyor. Yeni ticari yapılar, iskeleler, otobüs, dolmuş ve taksi durakları ile onlara en son katılan raylı sistemler transfer merkezi bugün meydanın en etkili çağdaş donatılarını oluşturuyor. Son yıllarda otobüs ana kalkış duraklarının kısmen Harem’e transferiyle toplu taşıma ağırlığı azaltıldıysa da, Üsküdar Meydanı hala meydan olmaktan çok, bir trafik düğüm noktası. 16. yüzyılda bile ulaştırma odağı olarak işlev gördüğü bilinen bu meydanın söz konusu özelliğinin yakın gelecekte de değişmesi beklenmiyor. Burası Kadıköy’le birlikte hala kentin Asya yakasının Avrupa yakasına bağlandığı iki merkezi noktadan biri olmayı sürdürüyor.

Yarışmanın Amacı

“Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak” isimli yarışmayla bu şartnamede
açıklanan tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren tasarım ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest, uluslararası, güzel sanat eserleri yarışmasıdır.
Yarışmanın dili Türkçe ve / veya İngilizce’dir. Yarışmanın konusu bu alan içinde Mimar Sinan’ı anmak için yapılacak tasarımdır.

Çalışma Sahası

Yarışmaya konu olan alan, İstanbul İli, Üsküdar ilçesinde; Şemsi Ahmet Paşa Camisi, Mihrimah Sultan İskele Camisi ve bugün Mimar Sinan Çarşısı diye anılan Sinan hamamının tanımladığı “Sinan Üçgeni” ve yakın çevresinde özel mülkiyete konu olmayan alanlardır.

Başvuru Şartları

 • Sanat, Tasarım veya Mimarlık alanında lisans eğitimi almış olmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bu kişilerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler 120 TL (Yüz Yirmi Türk Lirası) veya 15 Euro (On Beş Euro) karşılığında kayıt yaptıracaklardır. Şartname bedeli idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışmacılar için Gerekli Belgeler

 • Yarışma Şartnamesi (pdf)
 • Halihazır (dwg)
 • İmar Planı (pdf)
 • Mülkiyet (dwg, jpg, pdf)
 • Tescilli Yapı (xls, pdf, jpeg)
 • Sit Alanları (dwg, kmz, pdf, jpg)
 • Ortofoto (tif)
 • Mazlum, Deniz (1994) “Üsküdar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,
  Cilt 7, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 343-346 (pdf)
 • Eski Kartpostallar (jpg)
 • Katılım Belgesi Örneği (docx)

Yarışmacılardan İstenenler

Özet

Öneri tasarımın bağlamını, yarışma alanı içindeki konumunu ve öneriyi
anlatacak kadar görseli içeren bir özet hazırlanacaktır. Bu özet, önerilen
tasarımın jüri tarafından teknik olarak kavranabileceği düzeyde olacaktır.
Özet, düşey bir A1 olarak teslim edilecek, sağ üst köşesinde rumuz yer
alacaktır. PDF formatında teslim edilecek dosya “rumuz_sunum” şeklinde
isimlendirilecektir. Bu dosya İdare tarafından basılacak ve jüri değerlendirmesinde basılı versiyonu kullanılacaktır.

Sunum

Dileyen yarışmacılar öneri tasarımı ayrıntılı olarak bu dosyada anlatabilir.
Yarışmacılar teknik konuları jürinin daha ayrıntılı anlayacağı düzeyde ve
ölçekte her türlü çizim, metin ve diğer görsel malzemeyi eklemekte serbesttir. Bu belge, PDF olarak teslim edilecektir. Yarışmacı, sunuma kimliğini belli etmeyecek şekilde istediği formatta bilgi eklemekte serbesttir. Teslim edilecek PDF dosyası, çoklu sayfalardan oluşuyor ise, sayfa sayısı en fazla 20’dir. Sunumda yer alabilecek video ve ses gibi medya dosyalarının tüm sunumdaki toplam uzunluğu en fazla 2 dakikadır. Sunum dosyasında dış link verilmeyecektir.
Bu dosya basılmayacaktır. Jüri değerlendirmesini her jüri üyesine dağıtılacak eşit özellikteki dijital aygıtlar aracılığıyla yapacaktır.
1222 Eylül 2020 Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak

Fiziksel 3 Boyutlu Anlatım

İsteyen yarışmacılar tasarımlarını anlatacak 3 boyutlu anlatımları fiziksel
olarak sunmakta serbesttir. Bu durumda, fiziksel 3 boyutlu anlatımın toplam alanının 1 m² ve hacminin de 1 m³’ü geçmemesi koşuluyla ölçeği, tekniği ve malzemesi serbesttir. Bu anlatımda dijital teknolojilerin ve/veya ses görüntü gibi medya araçlarının da kullanılması mümkündür

Seçici Kurul

Danışman Jüri Üyeleri
Ekrem İMAMOĞLU, İBB Başkanı
Mahir POLAT, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Cemal KAFADAR, Tarihçi
Gülru NECİPOĞLU, Mimarlık Tarihçisi
Baha TANMAN, Sanat Tarihçisi
Uğur TANYELİ, Mimar & Mimarlık Tarihçisi
Ömer YILMAZ, İPA Yarışmalar Koordinatörü
Asli Jüri Üyeleri
Rahmi AKSUNGUR, Heykeltıraş
Emre AROLAT, Mimar
Levent ÇALIKOĞLU, Sanat Tarihçisi
Nilüfer ERGİN DOĞRUER, Heykeltıraş (Jüri Başkanı)
Kerem ERGİNOĞLU, Mimar
Neslihan PALA, Heykeltıraş
Han TÜMERTEKİN, Mimar
Yedek Jüri Üyeleri
Güler GÜÇLÜ, Heykeltıraş
Ömer PEKİN, Mimar & Heykeltıraş
Firuzan Melike SÜMERTAŞ, Mimar & Mimarlık Tarihçisi
Selahattin TÜYSÜZ, Mimar
Raportörler
Başak ÇELİK, Mimar – İPA Yarışmalar
Kübra Elif DURĞUN, Mimar – İPA Yarışmalar
Hürşah Utku KAYA, Mimar – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Raportör Yardımcıları
Vildan Gizem MENTEŞE, İnşaat Mühendisi – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Salime Benan KAYA, Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar
Gülizar YAŞAR, Sanat Tarihçisi – İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Yarışma İletişim

Adres: İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1
Kasımpaşa 34440 Beyoğlu / İSTANBUL

E-posta: mimarsinan@konkur.istanbul
Web adresi: konkuristanbul.com/mimarsinan
Twitter: twitter.com/konkuristanbul

Üsküdar’da Mimar Sinan’ı Anmak Güzel Sanat Eserleri Yarışması Ödülleri

Eşdeğer Ödül: 20.000 € (3 adet)
1.Mansiyon: 15.000 €
2.Mansiyon: 12.500 €
3.Mansiyon: 10.000 €
4.Mansiyon: 7.500 €
5.Mansiyon: 5.000 €

Değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve
mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre,
yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 22 EYLÜL 2020, Salı
Son Soru Sorma Tarihi: 21 EKİM 2020, Çarşamba
Soruların Yanıtlarının İlanı: 26 EKİM 2020, Pazartesi
Tasarımların Son Teslim Tarihi: 3 ŞUBAT 2021, Saat: 17.00 (Güncellendi)
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 13 ŞUBAT 2021
Kolokyum ve Ödül Töreni: 27 ŞUBAT 2021

İBB Uluslararası Güzel Sanat Eserleri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://konkur.istanbul/mimarsinan/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap